Familjehem
Familjehem & Stödboende
|
Välkommen till vår verksamhet inom familjehem - iBalans i Lund AB

Familjehem - iBalans i Lund AB

 

iBalans logo

iBalans familjehemsvård och stödboende

I de olika typerna av familjehemsvård förstärks familjehemsvården, där familjehemmet alltid utgör basen för placeringen, med hög tillgänglighet, nära stöd, regelbunden handledning, utbildning och hög kompetens hos våra familjehemskonsulenter och våra socialpedagoger. Den bärande idén är att individanpassa utbudet efter efterfrågan.

Familjehemskonsulenter är socionomer med olika vidareutbildningar och mycket lång erfarenhet av kommunal socialtjänst och familjehemsvård. Socialpedagogerna har olika vidareutbildningar och lång erfarenhet av kommunal socialtjänst, öppenvård och behandling.

Familjehemskonsulenterna har som uppdrag

  • Att vara samordnande under utredningstiden och placeringen.
  • Att ansvara för all dokumentation.
  • Att vid behov ge stöd till de placerade barnen, ungdomarna och deras föräldrar.
  • Att utreda, handleda och utbilda familjehemmen.
  • Att samarbeta med uppdragsgivaren och upprätta genomförandeplan och skriftliga rapporter.
  • Att vara delaktiga och behjälpliga vid planering och genomförande av umgänge med det biologiska nätverket.
  • Att medverka vid olika möten med andra myndigheter t.ex. sjukvård, skola etc.

Familjehemmen

Familjehemmen är utvalda och utredda enlig BRAFAM och Kälvestens metoden med efterföljande analys av oberoende psykolog. I konceptet ingår tillgång till beredskap dygnet runt. Familjehemsvården kan – vid behov kompletteras med andra professioner.

Målgrupp

Målgruppen är barn, ungdomar och deras föräldrar. Problemområden kan till exempel vara omsorgsbrist, psykosocial-, relations-, skol-, neuropsykiatrisk- och anknytningsproblematik.

Olika familjehemsplacerings alternativ

  • Vi erbjuder vecko-familjehemsvård för barn och ungdomar, barnen är placerade underveckorna och är hemma i sitt biologiska hem på helgerna.
  • Vi erbjuder konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar samt vid behov deras föräldrar.
  • Vi erbjuder familjehemsvård i form av utredningsplacering för barn, ungdomar och vid behov deras föräldrar. Uppdragstagaren bestämmer vilken typ av utredning som behöver genomföras – utifrån det individuella behovet. Vi har tillgång till olika professioner som kan utföra t.ex. samspelsbedömningar och utredningar, olika psykologiska, psykiatriska bedömningar och utredningar.

 

Samarbetspartners

Utredningsplaceringarna sker i samarbete med Busmottagningen och Psykologtjänst i Skåne.

Busmottagningen är en öppenvårdsmottagning bestående av personal med lång erfarenhet av psykosociala utredningar och psykologisk behandling av barn, unga och deras familjer. Johan Nordahl, leg. psykolog, och Anna Johnsson, familjeterapeut, driver verksamheten som erbjuder individuellt anpassade upplägg för barn och unga och deras familjer/familjehem. www.busmottagningen.se.

Psykologtjänst i Skåne drivs av leg. psykolog Marie Kleiman-Ring som tillsammans med Liselotte Hjortenhammar, leg. läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri, erbjuder neuropsykiatriska och psykiatriska utredningar. www.psykologtjanstiskane.se.

Stödboendet i Lund

iBalans har ett stödboende om sex lägenheter beläget i Lund. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna som är i behov av stöd i boendet, sysselsättning, kontakt med myndigheter etc. Boendet kan även fungera som utslussboende för familjehemsplacerade ungdomar.

På stödboendet arbetar en socialpedagog med lång erfarenhet av öppenvård och behandlingsarbete.


Upphandlad vård

iBalans har upphandlade ramavtal med Kommunförbundet Skåne, med ingående kommuner i Blekinge, Skåne, Kronoberg och Halland.

Kontakta oss

Åsa-Marie Sundström

Verksamhetschef iBalans i Lund AB

Familjehem
Polstjärnan i Sverige
Polstjärnan i Sverige AB har stor erfarenhet av att hjälpa människor med olika bakgrunder att hitta sin väg genom utbildning, integration, omsorg och arbetsmarknadstjänster. Vi vill att alla som bor eller utbildas genom oss ska nå sina mål och få gedigen vägledning att nå dem.

Kontakt

Alla rättigheter © Polstjärnan i Sverige

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!