HVB
HVB
|
Hos oss ska våra ungdomar växa upp till trygga vuxna med stöd av vår verksamhet i en hemlik miljö

CuraEna HVB

Behandlingshem för barn och unga med särskilda behov. Boendet har 10 platser för pojkar och flickor i åldrarna 14-18 år

Hos oss har personalen och vår verksamhetschef ett gott bemötande som ger framgångar i ungdomens utveckling. Ungdomar vi tar emot har oftast psykosociala problem, relationsproblem, skolproblem, resurssvaghet, separationsproblematik, hantering av obearbetade traumatiska händelser, självskadebeteende, sänkt psykisk funktionsförmåga (sömnstörningar, depressioner, ångest och oro, nedstämdhet, håglöshet, trötthet) och bristande förmåga att skapa fungerande rutiner i sin vardag.  Verksamheten har en tydlig struktur och delaktighet för de unga. Ungdomar på boendet har en hög skolnärvaro och boendet har ett mycket gott samarbete med skolorna.

Behandlingsinnehåll

Kognitiv grund innebär att personalen i teorin utgår från att människor kan få nya perspektiv. Detta med hjälp av förändrade tankescheman, att bilden av nuet förändras genom att skapa bilder av framtiden och tala om önskvärda mål.

Polstjärnans teoretiska grund är ett lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt där vi har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen utveckling. Det är en lyssnande metod och varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger på framtid istället för dåtid. Detta innebär att det finns en röd tråd i vårt arbete; Det salutogena, för främjande av hälsa och sociala sammanhang, till individuell lösningsfokus för vägledning och stöd, till vikten av helhetssyn och uppbyggnad av lokal samverkan.

Teoretisk grund

BBIC - Barnens behov i centrum – är ett professionellt perspektiv som hjälper verksamheten att prioritera rätt och bemöta ungdomarna med respekt.

Glasls teori om konflikteskalation - Vårt fokus på dialog och vår bemötandepolicy stödjer sig på Glasls teorier om de mönster som konflikter följer, och på metoder för att hantera och förebygga dem.

MI – Vår personal är tränade i MI – Motiverande Intervju, en samtalsteknik som främjar personlig utveckling och problemlösning. Motiverade samtal är en del av vårdprocessen och ska stötta och motivera ungdomar att ta de steg som behövs för att komma till måluppfyllelse.

Nätverk och familjeterapi. Att få kunskap om hur ens tankar och beteende styr andra i ens nätverk och vilka konsekvenser detta ger barnet, ungdomen och nätverket i vardagen. Att aktivt få jobba med automatiska tankar, startsignaler eller liknande är en viktig del för att utveckla och hantera och förändra ett beteende.

Miljöterapi/ADL-träning: Barn och unga övas för att få rutiner och struktur i sitt dagliga liv. Detta i form av inplanerad verksamhet som matlagning, disk, städ och hygien. Även planering av matinköp och medverkan vid inköp av dessa är delar som kan ingå i miljöterapin.

Vårt förhållningssätt har också sin grund i kognitiv beteendeterapi. Vi ser att när fler i barnens och de ungas nätverk involveras i behandlingen kan behandlingen bli mer effektiv och verksam. Vi verkar för att stärka varje persons möjlighet att ta sig vidare i samhället genom att ge dem verktyg för att hantera sin livssituation samtidigt som vi jobbar med att möta deras behov. Vi vill att barn och unga ska bli bättre rustade med kunskap, strategier, färdigheter och förmågor som gör att de kan integreras och fungera på egenhand i samhället.

Miljö

CuraEna ligger naturskönt i Östergötland, Kisa. Rumme har utsikt över med berg och dalar, vacker skog och närhet till en sjö. Vi har nära till camping, Boda naturreservat och att bada i Hornsjön. I samma byggnad finns vårdcentral och ungdomsmottagning. Det tar 5-10 minuter till närmaste skola. l Kisa centrum finns affärer, bibliotek och fritidsaktiviteter såsom gym, fotbollsplan och simhall. 10 minuter bort med bil finns närmaste ridklubb. Andra fritidsaktiviteter inom gångavstånd är scouter, karate, golf och fritidsgård. På vintern åker vi till den närliggande skidbacken. Utanför boendet går bussen till Linköping som tar cirka 45 minuter. Linköping är en större stad med ett större utbud av butiker och fritidsaktiviteter.
HVB Hem
Polstjärnan i Sverige
Polstjärnan i Sverige AB har stor erfarenhet av att hjälpa människor med olika bakgrunder att hitta sin väg genom utbildning, integration, omsorg och arbetsmarknadstjänster. Vi vill att alla som bor eller utbildas genom oss ska nå sina mål och få gedigen vägledning att nå dem.

Kontakt

Alla rättigheter © Polstjärnan i Sverige

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!